top of page

2014 IPA II Yıllık Eylem Programı, Düzenleyici Reform ve Müktesebat Uyumu (RRAA) Eylemini içerir. Bu Eylem, AB üyeliğine hazırlanma amacı doğrultusunda AB kuralları, standartları, politikaları ve uygulamalarına uyum için talebe dayalı ve esnek bir mekanizmadır.

 

RRAA kapsamında faydalanıcıların programlama belgeleri hazırlama kalitesini güçlendirme amacı taşıyan proje hazırlama aracı (PPF) da yer almaktadır. UNIBE (Kurumsal Yapılanma Aracı) altında da, AB müktesebatı, müzakere başlıkları, ekonomik kriterler, kamu yönetimi reformu ve öncelikli sektörlerde yer almayan düzenleyici reform ile ilgili kurumsal yapılanma faaliyetleri desteklenmektedir.

 

RRAA’nın programlamasından sorumlu olan Avrupa Birliği Bakanlığı UNIBE altında düzenli olarak Eylem Belgelerinin sunulması için çağrıya çıkar.

 

UNIBE’nin bütçesi yaklaşık olarak 32 milyon Avro’dur. UNIBE proje teklifleri/eylem belgeleri için üçüncü çağrı yakında yayımlanacak olup, IPA II Teknik Destek Projesi’nin desteğiyle, 12 ve 13 Mayıs 2016 tarihlerinde Avrupa Birliği Bakanlığı’nda başvuru yapabilecek kurumlara yönelik bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıda RRAA’nin arka planı ile birlikte mantıksal çerçeve yaklaşımını kullanarak proje hazırlanmasına dair bilgiler katılımcılarla paylaşılmıştır.

 

Toplantıya ait gündem ve sunumlar,

görseller ile birlikte aşağıda yer almaktadır.

IPA II RRAA Aksiyonu Toplantısı

12-13 Mayıs 2016'da Gerçekleştirildi

Dökümanlar

IPA II (2014-2020) Teknik Destek Projesi

ipa 2
kivanc ilisulu
kivanc ilisulu
kivanc ilisulu

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu web sitesinin içeriğinden sadece EY (Enrst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş) liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin ve/veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmaz.

bottom of page