top of page

IPA II Dönemi (2014-2020) Çerçeve Anlaşması 

http://www.ab.gov.tr/files/ipaii_cerceve_anlasma_tr.pdf

AB'den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların Yönetimi konulu Başbakanlık Genelgesi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151208-5.pdf

IPA II Tüzüğü

IPA II Tüzüğü Gayriresmi Çevirisi

 

IPA II Uygulama Tüzüğü

IPA II Uygulama Tüzüğü Gayriresmi Çevirisi

 

AB Dış Eylemleri Finansman Araçları Uygulama Tüzüğü

AB Dış Eylemleri Finansman Araçları Uygulama Tüzüğü Gayriresmi Çevirisi

 

Türkiye için Gösterge Belgesi (2014-2020)

Türkiye için Gösterge Belgesi (2014-2020) Gayriresmi Çevirisi

IPA II Dönemi Aksiyon Belgesi

IPA II Dönemi Aksiyon Belgesi Gayriresmi Çevirisi

RRAA Programı Temel Belgeleri

Aksiyon Özeti

Aksiyon Dokümanı

Aksiyon Dokümanı/Bütçe tablosu

 

 

 

IPA II TEMEL BELGELER

IPA II (2014-2020) Teknik Destek Projesi

kivanc ilisulu
kivanc ilisulu
kivanc ilisulu

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu web sitesinin içeriğinden sadece EY (Enrst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş) liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin ve/veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmaz.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir. 

bottom of page