top of page

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci dönemine yönelik benimsenen sektörel yaklaşım çerçevesinde, “Sivil Toplum” Demokrasi ve Yönetişim Sektörü altında bir alt sektör olarak kabul edilmiştir. 26 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren Ülke Strateji Belgesi’nde (Country Strategy Paper – CSP) sivil toplum alt sektörünün hedefi; politika ve karar alma süreçlerine aktif demokratik katılım yoluyla sivil toplumun güçlendirilmesi, temel haklar ve diyalog kültürünün geliştirilmesi ve Türkiye ve Avrupa arasında kültürel değişimin artırılması şeklinde tanımlanmıştır. 2014-2020 dönemi için sivil toplum alt sektörüne ayrılan toplam yaklaşık olarak 190 milyon Avro’dur.

SİVİL TOPLUM

Yararlı Linkler

IPA II (2014-2020) Teknik Destek Projesi

Programlama sürecinde, ilk aşamada sivil toplum alt sektörünün durum analizini yapan ve 2014-2017 döneminde izlenecek sektörel yaklaşımı tanımlayan “Sektör Planlama Belgesi (Sectoral Planning Document – SPD) ”hazırlanmıştır. Sektör Planlama Belgesi’nde sivil toplum alt sektörünün genel hedefi, “demokratik yapı ve süreçlerin, temel hakların ve hukukun üstünlüğünün güçlen-dirilmesine katkı sağlayarak AB uyum sürecinin desteklenmesi” şeklinde tanım-lanmıştır.

desteklenmesi” şeklinde tanımlanmıştır. Sektörün özel hedefi ise, “politika ve karar alma süreçlerine sivil toplumun aktif katılımının sağlanması, temel haklar ve diyalog kültürünün geliştirilmesi ve AB-Türkiye sivil toplum diyaloğunun ve kültürlerarası değişimin desteklenmesi” şeklinde belirlenmiştir.

 

Bu kapsamda, Sektör Planlama Belgesi’nde 4 alt başlık belirlenmiştir:

 

Aktif vatandaşlık için yasal ortamın iyileştirilmesi

 

Kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin güçlendirilmesi

 

Sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin ve aralarındaki bağların güçlendirilmesi ve

 

Sivil toplum diyaloğu

kivanc ilisulu
kivanc ilisulu
kivanc ilisulu

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu web sitesinin içeriğinden sadece EY (Enrst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş) liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin ve/veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmaz.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir. 

bottom of page