top of page
 • 2014-2020 yıllarını kapsayacak yeni dönemde finanse edilecek 9 sektör bulunmakta olup bunlardan biri Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar sektörüdür.
   

 • Bu bağlamda, AB üyelik süreci öncelikleri ve ulusal önceliklerimiz dikkate alınarak tespit edilen Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar sektörü, “Yargı ve Temel Haklar” ile “İçişleri” alt sektörlerine ayrılmıştır.
   

 • Bu çerçevede, Yargı ve Temel Haklar alt sektörü koordinasyonu Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek Yargı alt alanı ile Avrupa Birliği Bakanlığınca koordine edilecek Temel Haklar alt alanına ayrılmıştır.
   

 • Temel Haklar Alt Alanına yönelik olarak hazırlıklarına devam edilen Sektör Planlama Dokümanı kapsamında üç adet alt eylem alanı tespit edilmiştir.
   

 • Söz konusu alt eylem alanları sırasıyla;

  • Alt Eylem Alanı I: Temel Haklar Alanında Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi

  • Alt Eylem Alanı II: Temel Haklar Alanında Kurumlar ve Paydaşlar arası İşbirliğinin Güç-lendirilmesi

  • Alt Eylem Alanı III: Sosyal Olarak Korunmaya Muhtaç Grupların Korunması

 

 • IPA II kapsamında ülkemize 2014-2020 yılları arasında tahsis edilmesi planlanan endikatif tutar 4.5 milyar Avro’dur.
   

 • Adalet, İçişleri ve Temel Haklar Sektörü için öngörülen miktar 631,3 milyon Avro’dur. (Yargı ve Temel Haklar Alt Sektörü: 200,8 milyon Avro, Temel Haklar Alt Alanı: 43,4 milyon Avro)
   

 • Temel Haklar Alt Alanında kurumlarımızca teklif edilen ve toplamda yaklaşık 45 milyon Avroya tekabül eden 13 adet tedbir (proje) bulunmaktadır.

  • 2014 Yılı Programlaması kapsamında 15 milyon Avro bütçeli 5 proje

  • 2015 Yılı Programlaması kapsamında yaklaşık 21 milyon Avro bütçeli 5 proje

  • 2016 Yılı Programlaması kapsamında 9,5 milyon Avro bütçeli 3 proje yer almaktadır.

TEMEL HAKLAR

Yararlı Linkler

IPA II (2014-2020) Teknik Destek Projesi

kivanc ilisulu
kivanc ilisulu
kivanc ilisulu

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu web sitesinin içeriğinden sadece EY (Enrst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş) liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin ve/veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmaz.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir. 

bottom of page